Olimpíada   Brasileira  de  Química                   

                                                                      EXAMES  APLICADOS

                                                           Olimpíada Brasileira de Química - 1996
                                                                    FaseIII       (1a. fase nacional- 24.08.1996)

                                                            Olimpíada Brasileira de Química - 1997
                                                                    Fase III     (1a. fase nacional - 07.06.1997)
                                                                   

                                                           Olimpíada Brasileira de Química - 1998
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional-16.05.1998)
                                                                    FaseIV     (Experimental - 27.03.1999)

                                                           Olimpíada Brasileira de Química - 1999
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional- 22.05.1999)
                                                                    Fase IV    (Experimental - 26.02.2000)

                                                           Olimpíada Brasileira de Química - 2000
                                                                    Fase Extra  (Seletiva para Ibero - 27.05.2000)
                                                                    Fase III       (1a. fase nacional -30.09.2000) 
                                                                    Fase IV        (Experimental - 03.03.2001)  

                                                           Olimpíada Brasileira de Química - 2001
                                                                    Fase III    (1a. fase nacional - 01.09.2001) 
                                                                    Fase IV     (Experimental - 02.03.2002)  
                                                                    Fase V     (Aprofundamento - 22.04.2002)

                                                          Olimpíada Brasileira de Química - 2002
                                                                    Fase III   Modalidades A e B (Proposições múltiplas - 31.08.2002)
                                                                    Fase IV    (Analitico-expositivas -31.08.2002)
                                                                    Fase V      (Experimental - 08.03.2003)
                                                                    Fase VI     (Aprofundamento - 10.05.2003)   

                                                          Olimpíada Brasileira de Química - 2003
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional - agosto/2003)
                                                                    Fase IV    (Experimental - março/2004)
                                                                    Fase V     (Aprofundamento - abril/2004)

                                                          Olimpíada Brasileira de Química - 2004
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional - agosto/2004)
                                                                    Fase IV    (Experimental - janeiro/2005)
                                                                    Fase V     (Aprofundamento - abril/2005)

                                                          Olimpíada Brasileira de Química - 2005
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional - agosto/2005)
                                                                    Fase IV    (Experimental - janeiro/2006)
                                                                    Fase V     (Aprofundamento - abril/2006)

                                                          Olimpíada Brasileira de Química - 2006
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional - agosto/2006)
                                                                    Fase IV    (Experimental - janeiro/2007)
                                                                    Fase V     (Aprofundamento - abril/2007)

                                                          Olimpíada Brasileira de Química - 2007
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional - agosto/2007)
                                                                    Fase IV    (Experimental - janeiro/2008)
                                                                    Fase V     (Aprofundamento - abril/2008)

                                                          Olimpíada Brasileira de Química - 2008
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional - agosto/2008)
                                                                    Fase IV    (Experimental - janeiro/2009)
                                                                    Fase V     (Aprofundamento - abril/2009)

                                                          Olimpíada Brasileira de Química - 2009
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional - agosto/2009)
                                                                    Fase IV    (Experimental - janeiro/2010)
                                                                    Fase V     (Aprofundamento - abril/2010)

                                                          Olimpíada Brasileira de Química - 2010
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional - agosto/2010)
                                                                    Fase IV    (Experimental - janeiro/2011)
                                                                    Fase V     (Aprofundamento - abril/2011)

                                                          Olimpíada Brasileira de Química - 2011
                                                                    Fase III   (1a. fase nacional - agosto/2012)
                                                                    Fase IV    (Experimental - janeiro/2012)
                                                                    Fase V     (Aprofundamento - abril/2012)